Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden sportkampen

1.De ouder/voogd schrijft steeds in voor een volledige kampweek. Inschrijven kan online via dna-events.be. Hierbij worden ook de nodige gegevens verzameld. Onmiddellijk na inschrijving wordt een bevestiging en bijhorende factuur per mail verzonden naar de ouder/voogd.
Vanaf we de betaling ontvangen hebben, wordt er een bevestigingsmail verstuurd naar de ouder/voogd.

2.Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Last minute inschrijvingen worden geacht betaald te zijn voor de start van het kamp.

3.Betalen kan:
per overschrijving (via mededeling) en dit binnen de tien werkdagen na inschrijving.

4. Alle bestaande kortingen en andere voordelen staan vermeld op de website van DNA-Events.

5. Annulatie van een kamp

5.1 Aanvraag van een annulatie
De ouder/voogd dient de aanvraag tot annulatie steeds actief door te geven aan DNA-Events ter registratie. Een annulatie doorgeven kan via mail info@kampen.dna-events.be).

5.2. Annulatie voorwaarden:

  • Een niet betaald kamp: de inschrijving wordt kosteloos geannuleerd.
  • Een betaald kamp:
    (1) het inschrijfgeld wordt in onderling overleg overgeplaatst naar een ander kamp.
    (2) het inschrijfgeld wordt als tegoed aanzien door DNA-Events met onbeperkte geldigheid. Het tegoed wordt in mindering gebracht bij een eerstvolgende inschrijving.

6. De ouder/voogd ontvangt betaalherinneringen wanneer een kamp niet tijdig betaald wordt. DNA-Events behoudt zich het recht de inschrijving te annuleren indien er geen reactie, betaling of annulatie volgt via de ouder/voogd op de uitgestuurde betaalherinneringen.

7. Door overmacht (bv. pandemie), in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of wijzigen van locatie. DNA-Events houdt zich eraan de ouder/voogd tijdig in te lichten. DNA-Events ziet het betaalde inschrijfgeld als tegoed voor een ander kamp georganiseerd door DNA-Events.

8. De ouder/voogd kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de kampverantwoordelijke ter plaatse en/of via mail (info@kampen.dna-events.be)

9. Toediening medicatie op kamp: de ouder/voogd verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de moni /de kampverantwoordelijke ter plaatse voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De moni/ de kampverantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of DNA-Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

10. Als pluralistische organisatie ziet DNA-Events de toenemende diversiteit in de samenleving als realiteit én verrijking. DNA-Events wil diversiteit (ongeacht geslacht, leeftijd, etniciteit, ziekte, beperking, seksuele voorkeur) verwelkomen en inclusie kansen geven binnen hun kampwerking.

11. Op momenten wanneer ons inclusiebeleid de kwaliteit van onze werking, het welbevinden van andere deelnemers en/of monitoren dusdanig in het gedrang brengt, behoudt DNA-Events zich het recht in dialoog te gaan met de betrokken partijen en indien nodig het kamp te beëindigen voor deze deelnemer. De ouder/voogd ontvangt een terugbetaling voor de afwezige dagen. 

12. DNA-Events neemt foto’s van de activiteiten en de deelnemers tijdens het kamp. Mits toestemming van de ouder/voogd kunnen deze foto’s ook gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Deze voorkeur kan via mail gewijzigd worden (info@kampen.dna-events.be)

13. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

14. DNA-Events kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte voorwerpen.

15. Roken is verboden op de kamplocatie.

16. Tijdens DNA-kampen worden foto’s genomen. Deze kunnen gebruikt worden op onze sociale media of als promo op flyers en brochures. Indien u inschrijft voor een DNA-kamp, gaat u akkoord met het gebruik van deze foto’s. Deze foto’s worden uitsluitend gebruikt door DNA Sports & Events.

Door de betaling uit te voeren voor de DNA Sports&Events kampen bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.